Lege titel

Lege inhoud

Foto's zomerjaarfeest 2016 staan online


Informatiemiddag op 9 april 15:00-17:00

Op zaterdag 9 april staan wij vanaf 15:00u tot 17:00u in de speeltuin (in 1e gedeelte van de wijk) om het een en ander m.b.t. de AED uit te leggen.
U bent van harte welkom

Jaarverslag 2015 BSV Ossehaar op de website

Tijdens de algemene ledenvergadering van de BSV Ossehaar op 10 maart 2016 is het jaarverslag  2015 van onze Buurt- en Speeltuinvereniging besproken en goedgekeurd. Deze kunt u inzien via de link onder het tabblad nieuwsbrief.

Vertrek 2 bestuurleden Ossehaar

Bestuursleden van de eerste orde, Patrick de Groot en Elly Boesekool, zullen het bestuur per maart 2016 van de Ossehaar gaan verlaten. Zij hebben zich altijd maximaal ingezet voor de buurt. Hiervoor willen wij hun als bestuur hartelijk danken.


Nieuw bestuurlid Ossehaar

Het bestuur van de Ossehaar verwelkomt Gerald van Engen als nieuw algemeen bestuurslid.

Sleutel gevonden in de speeltuin

Bij het verstoppen van de paaseieren in de speeltuin De Osseweide is op 1 april een sleutel gevonden. De eigenaar kan zich via de mail bij ons melden.


Zuidenveld 2013

Het bestuur van de BSV Ossehaar heeft een schrijven gehad van de Zuidenveld Commissie. Het Zuidenveld wordt dit jaar gehouden in Coevorden op 12 tot 16 juni.

Graag  willen wij  weten of er animo in de wijk is om de route door de Ossehaar te laten gaan. Indien dit het geval is, kan je dit doorgeven via het e-mailadres  bsvossehaar@live.nl .

Een aantal straten hebben zich al aangemeld. Wilt u op de hoogte blijven? Geef dan uw mailadres door via bsvossehaar@live.nl.


Ganzenduik Coevorden

Er wordt weer een ganzenduik in Coevorden georganiseerd. Men is druk bezig met het organiseren van de 4e editie. Voor meer informatie kunt u kijken op www.ganzenduik.nl.


Doeltjes verplaatst

Vandaag zijn met een aantal vrijwilligers de doeltjes verplaatst van speeltuin de Osseweide naar de speeltuin in het nieuwe deel van de wijk. We werken er nog aan om meer financiële middelen voor de nieuwe speeltuin te krijgen, zodat we daar enkele speeltoestellen bij kunnen plaatsen.


Nieuws m.b.t. de speeltuinen in onze wijk

Zoals eerder gemeld in onze nieuwsbrief proberen we een nieuwe speeltuin in de wijk te realiseren. We hebben geld beschikbaar gekregen van de Gemeente Coevorden, maar dit is niet voldoende. De afgelopen maanden zijn we actief bezig geweest om andere fondsen te werven. Enkele bedrijven hebben kleine bedragen toegezegd. Jantje Beton heeft onlangs aangegeven geen geld beschikbaar te stellen omdat ze dit niet doen voor nieuwe wijken. We hebben nu onze laatste hoop op het Oranjefonds gericht. Binnen enkele weken verwachten wij een reactie.

Om de kinderen alvast de mogelijkheid te bieden om in de toekomstige speeltuin te spelen, willen we de doeltjes die in de huidige speeltuin staan, alvast naar de toekomstige speeltuin verplaatsen. Hiervoor hebben we vrijwilligers nodig. Bij voorkeur uit het nieuwe deel van de wijk waar de doeltjes komen te staan. We willen dit doen op Zaterdag 29 oktober om 13.30u. U kunt zich aanmelden via (graag voor 22 oktober) ons mailadres bsvossehaar@live.nl.

De gemeente heeft in de zomer de speeltuin in onze wijk laten keuren. We hebben een keuringsrapport ontvangen waarin staat wat er verbeterd moet worden. Onder leiding van de speeltuincommissie zullen de verbeterpunten worden aangepakt.


Verplaatsen memobord

We hebben van de Gemeente toestemming gekregen om het memobord aan de Herman Schefferstraat te verplaatsen naar de Ossehaarseweg in de buurt van het fietsbruggetje. Hierdoor kunnen zowel de bewoners van het oude deel van de wijk als de bewoners van het nieuwe deel van de wijk het memobord goed zien als ze richting de fietstunnel lopen of fietsen.


Jaarverslag BSV Ossehaar op de website

Tijdens de algemene ledenvergadering van de BSV Ossehaar op 29 maart 2011 is het jaarverslag van onze Buurt- en Speeltuinvereniging besproken en goedgekeurd. Deze kunt u inzien via de link onder het tabblad nieuwsbrief.


Darttoernooi Coevorden

De BSV de Binnenvree is bezig met het organiseren van het buurten darttoernooi.
Wij hebben dit samen weer opgepakt met Pikveld-Heege Noord, Tuindorp en Poppenhare.
Dit is een toernooi voor leden van de buurt/wijk verenigingen van de stad Coevorden.
Het wordt gehouden van 23 t/m 28 mei.

Indien leden geïnteresseerd zijn om deel te nemen, kunnen we de opgave lijst toezenden cia de mail. U kunt dit aangeven via bsvossehaar@live.nl.


Leden voor de activiteitencommissie gezocht

Wij zijn DRINGEND op zoek naar  bewoners die  onze Activiteiten Commissie willen versterken. Er zijn twee vrijwilligers uitgestapt en de huidige groep is te klein om alle activiteiten (die zij organiseren voor onze leden) uit te werken en uit te voeren. u kunt zich aanmelden via bsvossehaar@live.nl.


Leden voor het bestuur gezocht

Han Jansen heeft zich ruim 5 jaar ingezet voor de BSV Ossehaar, maar heeft onlangs vanwege drukke werkzaamheden het bestuur verlaten. We zijn op zoek naar iemand die het bestuur wil komen versterken. U kunt zich aanmelden via bsvossehaar@live.nl.


Speeltuin in nieuw deel van onze wijk

Met een projectgroep bestaande uit twee bestuursleden van de BSV Ossehaar en twee bewoners uit het nieuwe deel van de Ossehaar, proberen we een speeltuin te realiseren in het nieuwe deel van onze woonwijk Ossehaar. Er wordt een plan uitgewerkt en binnenkort wordt dit besproken met de Gemeente Coevorden. Zodra er meer nieuws bekend is, informeren we u.


Gert Nijenkamp verlaat het bestuur van de BSV

Vanwege de drukte met zijn werkzaamheden zal Gert Nijenkamp binnenkort uit het bestuur treden van de BSV Ossehaar. We bedanken hem voor zijn inzet. Gert was bestuurslid sinds oktober 2005 en was tevens lid van de speeltuincommissie.

Indien een wijkbewoner zich beschikbaar wil stellen voor het bestuur van de BSV, is hij / zij van harte welkom.

 


Spooktocht gaat niet door.

Omdat er zich te weinig mensen hebben opgegeven voor de spooktocht op 16 oktober, hebben we deze helaas moeten annuleren. We willen de activiteitencommissie toch bedanken voor al het werk dat hier ingestoken is.